Normes del club

1.- Per volar en aquest club cal ser soci i estar al dia en el pagament de les quotes. 

2.- El soci ha de disposar de llicència federativa de la Federació Aèria Catalana o disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la pràctica de l'aeromodelisme. 

3.- La majoria del socis volen en 2,4 GHz però en cas de volar en 35MHz abans d'engegar l'emissora s'ha de consultar a les persones que estiguin volant per tal de que no hi hagi coincidència de freqüències. En aquest cas cal posar-se d'acord amb ell per tal de no coincidir amb les emissores engegades. El soci que engegui l'emissora sense fer les comprovacions de freqüències es farà responsable dels danys causats al soci que estigui volant. 

4.- S'ha de respectar la zona de vol. Sols es pot volar per la finestra que delimita la part nord de la pista. No es pot volar per la zona ratllada indicada en el plànol adjunt. No es pot volar, ni fer enlairaments i aterratges per la zona del Mas de Bordes.

5.- El pilot que esta volant té l'obligació de col·locar-se en la zona de pilots. En el cas de que un pilot tingui dificultats per enlairar-se o aterrar desde la zona de pilots ha de demanar permís als demes pilots per desplaçar-se a capçalera de pista i un cop acabada la maniobra te que tornar lo abans possible a la zona de pilots.

6.- No es volaran helicòpters i avions al mateix temps. Els pilots s'ha de posar d'acord per respectar els torns de vol.

7.- Les maniobres d'acrobàcia s'hauran de fer lluny de la zona de pilots i de la zona de boxes i del públic. En cas de fer-les sobre la pista, haurà de donar prioritat al soci que vol aterrar.

8.- En cas de col·lisió en vol cadascú dels implicats assumirà els seus desperfectes.

9.- El rodatge dels motors es farà fora de la zona de boxes i de la zona de vol, per evitar les molèsties causades pel soroll.

10.- Cal deixar lliures les taules quan s'ha acabat el muntatge dels avions/helicòpters perquè altres socis disposin de lloc per fer el seu muntatge. Es prohibeix per temes de seguretat posar en marxa els motors a sobre de la taula, ni d'explosió ni elèctrics.

11.- El soci pot anar a volar qualsevol dia de la setmana, des de les 8,30 h fins a les 22h. El últim en marxar es responsabilitza del tancament de la porta. Per temes de soroll de 8:30 a 9:00 nomes podran volar els aparells elèctrics.

12.- El soci pot fer servir totes les instal·lacions i maquinari dintre del recinte del club.

13.- El soci té l'obligació de respectar les instal·lacions, els espais comuns i vetllar pel seu bon ús. També té l'obligació de participar, en la mida que li sigui possible, en els treballs de millora que es facin en les instal·lacions del club.

 

PISTA

Zona Pilots

14.- No es pot guardar material personal en la caravana o en la caseta.

15.- Cal mantenir netes totes les instal·lacions i no llençar brossa gran al contenidor (avions, helicòpters, bidons).

16.- No es poden tenir animals sense estar lligats. Els animals han d'estar lligats i controlats pels seus amos fora de la pista i de la zona de boxes. 

17.- Els nens/nenes menors d'edat tenen que estar acompanyats en tot moment pels seus pares i fora de la pista i de la zona de boxes.

18.- El públic s'ha de mantenir fora de la tanca sense poder entrar en els boxes o apropar-se a la pista, a menys que vagin acompanyats d'un soci. En cas que entrin en aquestes zones, cal convidar-los a sortir advertint-los del perill que corren.

19.- Al possible soci que vola per primera vegada, se li revisarà l'avió i sols podrà volar si un dels socis es fa responsable del seu vol i de les seves conseqüències. Aquest primer vol i els següents fins que el soci mostri un mínim de domini del aparell es farà preferiblement amb doble comandament, i si no pot ser el soci responsable estarà al costat preparat per agafar el comandament en qualsevol moment.

20.- Els socis hauran de portar la identificació de soci en lloc visible i mostrar-la quan qualsevol altre soci li sol·liciti.

21.- La junta directiva es reserva el dret d'admissió de nous socis.

22.- El soci que incompleixi aquestes normes pot ser sancionat per la junta directiva amb caràcter temporal o permanent.

23.- La junta directiva pot proposar canvis o ampliacions d'aquestes normes, que seran aprovats pels socis.