Normes del fòrum

 

Respecte 

1- No es pot publicar cap tipus d'atac personal envers altres usuaris. 

2- No es poden publicar missatges de contingut polític, racista, sexista o qualsevol altre que pugui ofendre a un altre usuari. 

3- No es poden publicar missatges amb l'únic objectiu d'enriure-se'n d'altres persones. 

 

Ordre 

4- Mantenir sempre el tema del missatge principal. No crear un tema nou a dins d'un fòrum com una resposta a un missatge. 

5- Publica cada missatge a l'apartat del fòrum adequat. 

6- No fer servir el fòrum com si fos un xat. Publica missatges, però no pretenguis mantenir una conversa dins d'un missatge. Això fa que el fòrum s'ompli de brossa i dificulta la lectura i comoditat de la resta d'usuaris. 

7- No fer servir el fòrum per dirigir-te a usuaris directament. A ningú li interessa el que penses fer el cap de setmana, si vas a la platja o de festa, per això existeix el correu electrònic, utilitza'l!. 

8- No facis un tema nou igual que un altre per insistir en alguna cosa que vols preguntar, ni tampoc de missatges molt antics que ja van ser contestats sobradament al seu dia, això fa que els usuaris nous vagin cap avall i "caduquin". En casos com l'últim es millor publicar un missatge de resposta nou i parlar del tema actualitzat. 

9- Els comentaris sense sentit per acumular post i pujar de nivell, seran esborrats sense previ avís. 

10- No esta permès penjar missatges seguits en un mateix post, si se t’oblida alguna cosa tens la opció d’editar el mateix missatge i afegir o esborrar el que calgui. Especialment als apartats de compravenda, esta prohibit tornar a pujar el mateix missatge al no ser que sigui per afegir informació important, contestar dubtes d’usuaris o modificar el preu amb una rebaixa real i no amb petites quantitats amb l’únic objectiu de tornar a pujar el missatge. 

 

Escriptura i Idioma 

1- Queda prohibit escriure de manera com si fos un SMS. Es pot abreviar però no escriure amb símbols. L'usuari serà advertit i haurà de modificar el missatge.

2- Títols sense sentit: al moment de plantejar un dubte o una consulta, els missatges amb títols com AJUDAAAA…, HELLO!,… ES IMPORTANT…. Etc. Els moderadors tindran la llibertat d'esborrar, tancar o editar els temes i si ho consideren necessari avisar a l'usuari. 

 

Compra / Venda  

1- Aquest fòrum no podrà ser utilitzat només per transaccions de compra/venda exclusivament. La finalitat del fòrum es ajudar-nos entre nosaltres. 

2- Les compres/vendes o transaccions que es facin dins d'aquest fòrum, tindran caràcter de bona voluntat pels dos tractants (comprador-venedor).

3- En el cas de conflicte entre les parts, el fòrum no es fa responsable de qualsevol problema que passi a la transacció. 

4- Una vegada realitzada la venda, el venedor NO PODRÁ MODIFICAR EL TÍTOL, O EL CONTINGUT DEL POST ORIGINAL, tant text com imatges, (a no ser que sigui per ficar que ha VENUT EL MATERIAL), ja que en el cas de reclamació, no es podran saber les condicions en les que es va fer la venda. 

5- En el cas de que es faci una rebaixa o varies en el preu del material de la venda, es notificarà en un nou missatge dins del mateix post, els imports originals s'han de mantindre per que es pugui veure la rebaixa aplicada. En cap cas el preu original s'esborrarà o modificarà. 

 

Altres 

1- No es permet utilitzar la signatura o els posts per publicar compres o vendes de material, s'ha d’utilitzar el fòrum de compravenda. 

2- No es permet publicar enllaços a pàgines amb contingut il•legal (pirateria, warez) ni publicitat. 

3- No es permet publicar cap tipus de material pirata o amb drets de copyright, o que incompleixi les normes. 

4- Els usuaris han de mantindre unes normes de conducta apropiades amb la resta de membres del fòrum, així com amb les persones físiques, entitats o societats. No serà tolerada cap falta de respecte. 

5- L'ús de dos o més noms d'usuari per una mateixa persona pot suposar l'expulsió directa del fòrum i/o anulació dels noms d'usuari. 

6- L' SPAM està prohibit en qualsevol de les seves formes. 

7- No escriguis en majúscules. Fer-ho equival a CRIDAR i pot ser motiu de malestar entre la resta dels usuaris, apart de fer més incòmode la lectura. 

 

Moderadors, bloquejos, esborrats, etc. 

1- El moderador del fòrum mai editarà, esborrarà o bloquejarà un missatge que no incompleixi les normes. 

2- El moderador pot bloquejar un missatge que no hagi violat cap norma i el podrà assignar perquè estigui per sobre de la resta. 

3- El moderador podrà editar un missatge solament quan aquest sigui d'interès comú. Per exemple una guia escrita per un usuari, bloquejada i sempre visible, al que un altre afegeix un comentari. El moderador pot moure aquest comentari al missatge inicial per facilitar la lectura futura d'altres usuaris. 

4- Si tens alguna cosa per opinar/suggerir/argumentar respecte a l'actuació d'un moderador, contacta amb ell directament. No utilitzis el fòrum per fer comentaris o queixes sobre ell o per qüestionar les normes del fòrum. 

5- Si veus que es tanca un fil/post teu, no n'obris un altre per demanar explicacions; igualment es aplicable a les expulsions de tercers. Mai es modera sense raons i la explicació està en aquestes normes. Si després de llegir-les encara no les entens, pots dirigir-te a qualsevol moderador/administrador amb un mail personal i ell te les aclarirà. 

6- Son els moderadors i l'administrador del fòrum les persones que tenen el poder per determinar si un missatge es admissible o no. Qualsevol usuari por comunicar als moderador/administradors sobre un missatge que incompleixi les normes, i seran els moderadors o l'administrador els que decidiran prendre les possibles actuacions sobre l'usuari. 

Col•laboració: Els Moderadors/Administradors no poden estar pendents de manera continuada sobre el fòrum i els seus posts/missatges. Si algun membre troba un missatge inadequat, pot enviar un missatge privat als moderadors del fòrum. En cap cas es discutirà al fòrum sobre aquest tema. 

 

Sistema d'Avisos o Advertència 

1- Si publiques en aquest fòrum vol dir que estàs d'acord amb aquestes normes. Vol dir, que les acceptes i et compromets a complir-les. 

2- Quan un moderador o administrador consideri que un usuari incompleix una norma o que ha comès una falta, se li enviarà un avis per missatge privat, explicant formalment que ha estat allò que ha fet o que no ha estat bé, la raó, i una invitació a llegir-se les normes abans de publicar. 

 

Expulsions, Suspensions, etc. 

1- Es pot expulsar a un usuari del fòrum, o limitar la seva llibertat de publicació de missatges. Serà un administrador qui decideixi si un usuari no podrà publicar missatges durant 24 hores (per exemple), o 3 dies. També podrà decidir si vol veure cada missatge de l'usuari abans d'autoritzar la seva publicació. 

 

Comentaris Finals 

1- Resumint: el fòrum hauria de ser un lloc on compartir, debatre, opinar i aprendre sobre els diferents camps de l'aeromodelisme, sempre dins d'un respecte entre els usuaris. 

2- Aquest fòrum no pretén ser un lloc on els usuaris discuteixin entre ells de manera inapropiada (no dient res constructiu per la resta). 

3- Per discutir inapropiadament ja hi ha altres sistemes com el MSN, correu personal, IRC, etc. 

4- Recorda que aquest és un fòrum d'ajuda entre usuaris, no un servei tècnic. Al fer una consulta estàs demanant un favor, no tens dret a exigir una resposta ni a imposar condicions.

5- El webmaster es reserva el dret d'actualitzar o modificar aquestes normes en qualsevol moment.